Uczymy twórczo myśleć
Uczymy jak się uczyć


CTE Raz Dwa

Każde dziecko jest inne!

Dzięki zajęciom w CTE Raz Dwa można wydobyć z każdego z nich to coś co sprawi, że odkryje w sobie odwagę, radość, umiejętność tworzenia.

CTE Raz Dwa powstało w 2011 roku, by stworzyć przestrzeń twórczego zdobywania wiedzy i umiejętności dla dzieci i młodzieży. Na naszych zajęciach dzieci poznają nowe techniki uczenia się i zdobywają praktykę łączenia wiedzy i wyciągania wniosków.

Autorskie programy nauczania oraz materiały edukacyjne obejmują 3 podstawowe działy:

1. EFEKTYWNĄ NAUKĘ I ROZWÓJ INTELEKTU związane z czytaniem ze zrozumieniem, ćwiczeniem pamięci, koncentracji, poznawaniem świata poprzez eksperymenty naukowe

2. TWÓRCZE MYŚLENIE obejmujące trening rozwiązywania problemów, przełamywanie schematów i rozwijanie wyobraźni;

3. PLASTYKĘ rozwijającą zdolności manualne, otwierającą przed dziećmi świat rozmaitych technik plastycznych oraz historii sztuki.