Nasze inspiracje


Piłki

Obserwujemy świat, bo uważamy że tkwi w nim wiele inspiracji. Nasze zajęcia łączą dwie najbliższe sfery człowieka, z którymi styka się podczas całego życia: świat natury oraz kultury.

Natura

Przyglądamy się z bliska naturze, bo z niej wyrośliśmy. Przyglądamy się prawom rządzącym przyrodą, bo wiele z nich przekłada się na życia człowieka. By dobrze funkcjonować we współczesnym świecie musimy rozumieć naturę i nauczyć się ją dostrzegać.

Kultura

Czerpiemy z kultury, bo jest cenną częścią człowieka, która pozwala na przekazywanie wartości i obcowanie z odmiennością. Śledzimy losy ludzkości, by zrozumieć, czemu współczesny człowiek podąża tą, a nie inną ścieżką.


Powrót do strony głównej.